Click to install Vietnamese Headphones Software (Text to Speech): Install Now!
Note: Must be using Google Chrome Web-browser (The Red-Green-Yellow Circle/Disc - with a Blue-Dot Center!)

Thành phố Đức được người Trung Quốc yêu mến

German city is loved by the Chinese

Original Article Link: https://www.bbc.com/vietnamese/vert-tra-45267664

Getty Images
Bản quyền hình ảnh Photo licensing
Getty Images Getty Images
Thành phố Trier, Đức, đón khoảng 150.000 du khách Trung Quốc mỗi năm- nhiều hơn bất kỳ thành phố nào khác của Đức The city of Trier, Germany, welcomes about 150,000 Chinese visitors each year - more than any other German city
Trier là nơi có nhiều di tích La Mã nhất bên ngoài Rome, nhưng với 150.000 du khách Trung Quốc hàng năm thì sự cuốn hút thực sự là do mối liên quan giữa thành phố này với Karl Marx. Trier is home to the most Romanesque ruins outside Rome, but with 150,000 Chinese visitors every year the attraction is actually due to the city's ties to Karl Marx.
Thật dễ dàng để hiểu tại sao thành phố lâu đời nhất của Đức lại thu hút nhiều du khách đến vậy. Xét cho cùng, Trier, một thủ đô cũ của đế chế La Mã, là nơi có số lượng lớn nhất về di tích La Mã bên ngoài Rome, trong khi những vườn nho ở xung quanh sản xuất một số loại rượu vang ngon nhất đất nước này. It is easy to see why the oldest city of Germany has attracted so many visitors. After all, Trier, the former capital of the Roman Empire, is home to the largest number of Roman sites outside Rome, while the surrounding vineyards produce some of the finest wines in the world. this country.
Nhưng đối với khoảng 150.000 người Trung Quốc ghé thăm mỗi năm- nhiều hơn bất kỳ điểm đến nào khác của Đức- di sản của Trier, nơi sinh của Karl Marx, là lý do thu hút chính. But for about 150,000 Chinese people visiting each year - more than any other German destination - the legacy of Trier, the birthplace of Karl Marx, is the main attraction.
Nổi tiếng là cha đẻ của chủ nghĩa xã hội, Marx tin rằng cuộc đấu tranh giữa các giai cấp cầm quyền và các giai cấp bị áp bức là xuất phát từ quyền tư hữu tài sản và dịch vụ- về bản chất là chủ nghĩa tư bản. Ông lập luận rằng việc chuyển giao quyền quản lý tài sản và dịch vụ từ các cá nhân sang cho chính phủ sẽ giải phóng xã hội khỏi sự bóc lột giai cấp. Renowned as the father of socialism, Marx believes that the struggle between the ruling classes and the oppressed classes derives from the right to private property and services - in essence as private copy. He argued that the transfer of property and service management from individuals to government would liberate society from class exploitation.
Kết quả làm việc của Marx là tư tưởng dẫn đường của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, và ông được nhiều người Trung Quốc coi là một anh hùng. Gần đây, Chủ tịch Tập Cận Bình tuyên bố: "Nếu chúng ta đi chệch khỏi hoặc từ bỏ Chủ nghĩa Marx, đảng ta sẽ mất đi linh hồn và phương hướng." Marx's work was the guiding thought of the People's Republic of China, and he was regarded by many Chinese as a hero. Recently, President Xi said: "If we deviate from or abandon Marxism, our party will lose its soul and direction."
Hội An và vẻ đẹp quyến rũ của màu vàng Hoi An and the charming beauty of yellow
Cách giải say rượu của New Orleans New Orleans liquor interpretation
Sự ưa thích Trier của du khách Trung Quốc là sự tăng tiến về học hỏi cho các nhà bán lẻ của thành phố này, mà cửa hàng của họ tràn đầy các hàng lưu niệm chiết trung, từ khuôn cắt bánh hình Marx đến các lọ để tiền tiết kiệm có hình đầu ông. The Chinese tourists' preference for Trier is a learning curve for the city's retailers, whose stores are filled with eclectic souvenirs, from the Marx cake cutter to the jars. Money is in his head.
Nhiều nhà bán lẻ đã đăng ký đào tạo nghi thức do Phòng Thương Mại và Công Nghiệp Trier tổ chức, nơi họ được khuyên không nên gói đồ lưu niệm bằng giấy trắng - màu áo tang ở Trung Quốc - và tránh dùng số 250, nghĩa tiếng lóng là 'ngu ngốc' ở Trung Quốc. Many retailers have registered for ceremonial training organized by the Trier Chamber of Commerce and Industry, where they are advised not to pack white paper souvenirs - dress shirts in China - and avoid the 250, meaning Slang is 'stupid' in Chinese.
Để kỷ niệm 200 năm ngày sinh của Marx vào năm 2018, các tờ '0 Euro' có hình mặt nhà triết học này (được in trên cùng loại giấy như tờ Euro đang lưu hành và cũng có cả hình mờ) đã được in hàng nghìn tờ và được bán như quà lưu niệm. To commemorate the 200th anniversary of Marx's birth in 2018, these '0 Euro' philosopher-shaped pages (printed on the same paper as the in-circulation Euro and also the watermark) were printed. Thousands of sheets and are sold as souvenirs.
Bản quyền hình ảnh Photo licensing
Getty Images Getty Images
Chính phủ Trung Quốc đã tặng thành phố Trier một bức tượng của Karl Marx để tưởng nhớ 200 năm ngày sinh của triết gia này The Chinese government gave Trier a statue of Karl Marx in memory of the philosopher's 200th birthday
Nhưng những vụ vi phạm nhân quyền đang diễn ra ở các quốc gia cộng sản, kể cả Trung Quốc, đã biến Marx thành một nhân vật gây tranh cãi. Ở Đức, ông bị nhiều người sỉ vả, đặc biệt là người dân cũ của Đông Đức, những người từng ở dưới sự cai trị cộng sản. But human rights abuses in communist countries, including China, have turned Marx into a controversial figure. In Germany, he was harassed by many, especially the former East Germans, who had been under Communist rule.
Alexander Schumitz, người đứng đầu các hoạt động tiếp thị của hội đồng du lịch Trier, thừa nhận quyết định nắm cơ hội thành phố là nơi sinh của Marx là một quyết định gần đây. "Đa số người đồng ý rằng Marx là một nhà triết học quan trọng," ông nói với tôi. Alexander Schumitz, head of marketing activities of the travel council Trier, admits the decision to seize the city's opportunity as the birthplace of Marx is a recent decision. "Most people agree that Marx is an important philosopher," he told me.
"Ông ấy không chịu trách nhiệm về điều người ta đã làm khi dùng ý tưởng của ông. Đúng là Trier phớt lờ Marx trong gần 200 năm, nhưng sau sự sụp đổ Bức Tường Berlin, hầu hết cư dân đều chấp nhận Marx là người con nổi tiếng của thành phố." "It is true that Trier ignored Marx for nearly 200 years, but after the fall of the Berlin Wall, most residents accepted Marx as a man famous children of the city. "
Khi chính phủ Trung Quốc công bố ý định tặng Trier một bức tượng Marx để tưởng nhớ sinh nhật 200 năm của ông, thì thành phố đồng ý, nhưng một đại diện được cử sang Trung Quốc đã có công việc mà không ai muốn là thuyết phục nghệ sĩ để giảm kích thước đài tưởng niệm. Họ đề xuất làm như vậy thì chiều cao 5,5m kể cả bệ (ban đầu là 6.4m) sẽ khớp với ngày sinh của ông là 5/5/1818. When the Chinese government announced its intention to give Trier a Marx statue to commemorate his 200th birthday, the city agreed, but a representative sent to China had a job no one wanted. Artists to reduce the size of the memorial. They suggested that the height of 5.5 m (including the pedestal 6.4m) would match his birth date of 5/5/1818.
Bức tượng mới này là một trong những thứ không thể bỏ qua đối với bất kỳ ai tới thăm Trier với chủ đề về Marx, nó chỉ cách biên giới Đức-Luxembourg 20 phút ô tô. This new statue is one of the things not to be missed by anyone visiting Trier with the theme of Marx, just 20 minutes from the German-Luxembourg border.
Một điểm nữa là đèn giao thông ở cuối Fleischstraße ở trung tâm thành phố, nó hiển thị hình biếm họa Marx màu đỏ và màu lam. Một số viện bảo tàng đã trưng bày triển lãm tạm thời để đánh dấu kỷ niệm này, mặc dù 'Nhà Karl Marx', một bảo tàng có hồi mái nhọn ở Brückenstraße, là nơi thu hút hầu hết du khách. Đây là nơi sinh của ông. Another point is the traffic light at the end of Fleischstraße in the city center, which displays a red and blue Marx caricature. Several museums have exhibited temporary exhibits to commemorate this anniversary, although the 'Karl Marx House', a revolving museum in Brückenstraße, is home to most visitors. This is his birthplace.
Ngôi làng nơi lưng chừng núi ở Iran Village in the middle of mountains in Iran
Loài quả dẫn đến cuộc binh biến huyền thoại Fruits lead to legendary mutiny
Bản quyền hình ảnh Photo licensing
Getty Images Getty Images
Đèn giao thông ở trung tâm của thành phố Trier có hình biếm họa Karl Marx Traffic lights in the center of Trier are shown in the caricature of Karl Marx
Bảo tàng này trưng bày một bức tượng bán thân nổi tiếng của Marx do cháu trai ông làm. Ở những nơi khác, có một cuốn sách in lần đầu 'Das Kapital' (Tư bản luận) hiếm hoi, tác phẩm gây ảnh hưởng của Marx, và có bức ảnh của Hoa Quốc Phong, người kế nhiệm Chủ tịch Mao, đến thăm bảo tàng. Bên ngoài, một khu vườn hoa nở rộ là nơi ưa thích Marx đã có lần tưởng nhớ tới, cũng như Hampstead Heath ở London. This museum displays a famous bust of Marx by his nephew. Elsewhere, there is a rare first book, "Das Kapital," which influenced Marx, and a photo of Hua Guofeng, the successor of Mao, to visit. Museum. Outside, a blooming flower garden is a favorite place of Marx, as is Hampstead Heath in London.
5 nước dẫn đầu thế giới về ảnh hưởng văn hóa Top 5 countries in terms of cultural influence
Những thành phố hẹn hò lãng mạn nhất thế giới The most romantic dating city in the world
Bưu điện ở nơi cao nhất thế giới Post office in the highest place in the world
Mặc dù nhiều triển lãm tạm thời sẽ sớm đóng cửa, nhưng sẽ chẳng bao lâu nữa cái hệ thống gây tranh cãi này về tổ chức xã hội sẽ lại làm tăng con số du khách của Trier lên một lần nữa- kế hoạch đã được tiến hành cho các sự kiện kỷ niệm 200 năm, vào năm 2020, ngày sinh của Friedrich Engels, người đã biên tập cuốn Das Kapital và là đồng tác giả của Tuyên Ngôn Cộng Sản cùng với Marx. Although a number of temporary exhibitions will soon close, the controversial system of social organization will soon increase Trier's visitor numbers once again - the plan has progressed. For the 200th anniversary event, by 2020, the birth of Friedrich Engels, who edited Das Kapital and co-authored the Communist Manifesto with Marx.
Marx sẽ luôn là một nhân vật gây bất đồng quan điểm, nhưng quyết định công nhận ông là người con của thành phố này là một quyết định không khó, như Schumitz nói. "Ông là một trong những nhà triết học quan trọng nhất của thế kỷ 19," ông nói. "Các lý thuyết của ông ngày nay vẫn được bàn luận, và vẫn ảnh hưởng đến chính trị ngày nay. Và ông là quan trọng đối với thành phố vì những ý tưởng của ông là dựa trên những trải nghiệm ông có được ở Trier. Marx will always be a dissenting figure, but the decision to recognize him as the son of the city is a difficult decision, as Schumitz said. "He was one of the most important philosophers of the 19th century," he said. "His theories today are still discussed, and still affect politics today, and he is important to the city because his ideas are based on the experiences he has had in Trier.
Bài tiếng Anh English
đã đăng trên has posted on
BBC Travel BBC Travel
. .