Click to install Vietnamese Headphones Software (Text to Speech): Install Now!
Note: Must be using Google Chrome Web-browser (The Red-Green-Yellow Circle/Disc - with a Blue-Dot Center!)

Việt Nam: dấu mốc quan trọng trong cuộc đời McCain

Vietnam: Milestones in McCain's life

Original Article Link: https://www.bbc.com/vietnamese/world-45316214

John McCain nhiều lần quay trở lại Việt Nam
Bản quyền hình ảnh Photo licensing
Getty Images Getty Images
John McCain nhiều lần quay trở lại Việt Nam, đây là lúc ông trở lại vào năm 1992 John McCain returned many times to Vietnam, this time back in 1992
Chào đời vào ngay đêm trước khi nổ ra Đệ nhị Thế chiến, John McCain sinh ra vào thời kỳ Hoa Kỳ bắt đầu trở thành một siêu cường. Born on the eve of World War II, John McCain was born in the United States as a superpower.
Vị cựu chiến binh Cuộc chiến Việt Nam, thượng nghị sỹ Cộng hòa suốt sáu nhiệm kỳ, vừa qua đời hôm 25/8/2018, thọ 81 tuổi. The veteran of the Vietnam War, Republican senator during the six terms, died on August 25, 1818, at the age of 81 years.
Cuộc đời ông kéo dài một vòng cung trải qua những gì Henry Luce từng dự đoán sẽ là kỷ nguyên của nước Mỹ - thời điểm mà sức mạnh chính trị, quân sự và văn hóa Hoa Kỳ trở nên vô song trên toàn cầu. His life spans an arc under what Henry Luce had predicted would be the era of America - a moment when American political, military, and cultural strength became unparalleled globally.
Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ John McCain qua đời US Senator John McCain dies
Mỹ: Thượng nghị sĩ John McCain ngưng điều trị ung thư não US Senator John McCain discontinues brain cancer treatment
Thượng Nghị sỹ Mỹ John McCain bị ung thư US Senator John McCain has cancer
Ông đã từng chiến đấu ở Việt Nam và chịu tù đày khổ ải sau khi bị bắt giữ. He fought in Vietnam and was imprisoned after being arrested.
Ông trở thành ngôi sao sáng trên chính trường Mỹ, suýt nữa thì không chống nổi sự cám dỗ, sức mạnh tiền bạc và sự ảnh hưởng trong nền dân chủ Hoa Kỳ. He became the brightest star in American politics, almost unable to resist temptation, money power and influence in American democracy.
Ông từng hai lần được đề cử làm ứng viên tranh cử tổng thống Hoa Kỳ, hồi 2000 chạy đua với ứng viên cùng đảng Cộng hòa George Bush, và 2008, khi ông đối đầu và phải nhường bước trước ứng viên Dân chủ Barack Obama. He was twice nominated as the US presidential candidate, running in 2000 with Republican candidate George Bush, and in 2008, when he faced head and must yield to Democrat Barack Obama.
Trong những ngày cuối đời, McCain đã ủng hộ mạnh mẽ cho ý tưởng về chủ nghĩa quốc tế, theo đó nước Mỹ có thể giữ vai trò dẫn dắt, bảo vệ bạn bè khỏi kẻ thù, và công kích Donald Trump, người vận động chống lại quan điểm toàn cầu này. In the last days of his life, McCain strongly supported the idea of \u200b\u200binternationalism, in which America could play a leading role, protect its friends from enemies, and attack Donald Trump, Against this global perspective.
McCain rời khỏi chính trường ở thời điểm có lẽ là hoàng hôn của kỷ nguyên Mỹ, khi mà quốc gia này tập trung vào chính sách dân túy, lo ngại về những nguy cơ tiềm ẩn của làn sóng nhập cư, những trở ngại của chủ nghĩa đa phương và những thách thức của nền kinh tế toàn cầu. McCain left politics at the time of the sunset of the American era, when the country focused on populist policies, concerned about the potential dangers of immigration, multilateralism and the challenges of the global economy.
Bản quyền hình ảnh Photo licensing
Alamy Alamy
McCain cùng các đồng đội được trả tự do khỏi nhà tù chiến tranh Việt Nam McCain and his teammates were freed from the Vietnam War prison
BBC giới thiệu một trong những giai đoạn được coi là quan trọng nhất, ảnh hưởng nhiều nhất tới sự nghiệp của McCain: thời gian ông bị bắt giam tại Việt Nam. BBC introduced one of the most important periods, most affecting McCain's career: the time he was imprisoned in Vietnam.
Thoát khỏi nhà tù chiến tranh Escape the war prison
Ngày 14 tháng 3 năm 1973 March 14, 1973
Một hình ảnh vô cùng ấn tượng. Một McCain gầy gò, 36 tuổi, mặc bộ quần áo dân sự nhàu nát, bước đi cùng với các tù nhân chiến tranh Mỹ tới một chiếc máy bay vận tải quân sự Hoa Kỳ. Họ được trả tự do. A very impressive image. A thin McCain, 36, wearing crumpled civilian clothes, walked with American prisoners of war to an American military transport aircraft. They were released.
Toàn bộ tính cách của John McCain đã được thử thách tại Bắc Việt, và ông ấy đã vượt qua mọi thứ thách một cách xuất sắc.
Frank Gamboa
All of John McCain's personality has been tested in North Vietnam, and he has overcome every challenge excellently. \u003cfooter\u003e Frank Gamboa \u003c/footer\u003e
Hơn 5 năm bị giam giữ trong nhà tù ở Việt Nam khiến ông già đi. Mái tóc sẫm màu khi máy bay của ông bị tên lửa đối không của Hà Nội bắn hạ nay đã đốm bạc. More than five years in prison in Vietnam make him old. Dark hair when his plane was shot down by Hanoi air-to-surface missiles.
Ông bước đi khập khiễng - vết thương có từ khi nhảy văng ra khỏi chiếc máy bay rơi, và do sự tra tấn của nhà tù Việt Nam. Một tháng sau, tại phòng lễ tân Nhà Trắng cùng với Tổng thống Richard Nixon, McCain chống nạng bước đi. He walked limped - the wound had jumped off the plane, and due to the torture of the Vietnamese prison. A month later, at the White House reception room with President Richard Nixon, McCain took a crutch.
Ông không bao giờ có thể bình phục chấn thương hoàn toàn. Ông gần như không còn bước đi khập khiễng, nhưng ông không thể giơ tay qua đầu trong suốt phần đời còn lại. He can never recover from a complete injury. He almost did not walk limp, but he could not raise his hand over his head for the rest of his life.
Bản quyền hình ảnh Photo licensing
Getty Images Getty Images
McCain bắt tay Tổng thống Mỹ Richard Nixon McCain shakes hands with US President Richard Nixon
Cố vấn chính trị Mark McKinnon, người đã tư vấn cho John McCain trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2008, đã mô tả việc chải tóc giúp vị ứng viên tổng thống trong khi họ đứng đợi phía sau một chiếc xe tải nhỏ trước một sự kiện công chúng ở New Hampshire. Political adviser Mark McKinnon, who advised John McCain on the 2008 presidential campaign, described combing the hair for the presidential candidate while they were waiting behind a small van before a public event in New Hampshire.
"Đó là khoảnh khắc dễ bị tổn thương của người lính đáng tự hào này," ông nói. "Tôi đã chải tóc cho ông ấy, và ông đi ra trước đám đông. Tôi đã quay đi và khóc." "It was the proud moment of this proud soldier," he said. "I brushed his hair, and he went out in front of the crowd, and I turned and cried."
Mặc dù McCain còn ở trong quân ngũ 8 năm sau khi trở về Mỹ, nhưng ngày ông được trả tự do ở Việt Nam đánh dấu thời điểm làm xoay chuyển nghiệp binh dường như đã được định sẵn từ khi ông sinh ra. Although McCain remained in the army for eight years after returning to the United States, his release in Vietnam marked the turning point in the military career that had been set since his birth.
Cả cha và ông của ông đều là đô đốc Hải quân Hoa Kỳ, và ông nội đã chỉ huy một đội tàu hàng không mẫu hạm chống lại Nhật Bản trong Thế chiến thứ Hai. Both his father and grandfather were US Navy admirals, and his grandfather led a fleet of aircraft carriers against Japan during World War II.
McCain tiếp bước cha ông, theo học tại Học viện Hải quân Hoa Kỳ, nơi bạn bè cho biết đôi khi ông gặp khó khăn với truyền thống quân đội mà ông được trông đợi là sẽ theo đuổi. McCain followed his father, who attended the United States Naval Academy, where friends said he sometimes had difficulty with the military tradition he was expected to pursue.
"Ông ấy cảm thấy như thể ông không có lựa chọn," Frank Gamboa, một trong những bạn cùng phòng của McCain khi hai người còn là chuẩn úy tại Học viện Hải quân Hoa Kỳ, cho biết. "Một trong những gánh nặng của di sản gia đình là bạn không thể là chính mình." "He feels as if he has no choice," said Frank Gamboa, one of McCain's roommates when they were both serving as a lieutenant at the US Naval Academy. "One of the burdens of family heritage is that you can not be yourself."
Trong suốt thời gian ở học viện, McCain nổi loạn. Ông được đặt biệt danh là "John Wayne" McCain vì cách ứng xử của ông với phái nữ cũng như sự yêu mến họ dành cho ông. Ông gây ra tiếng xấu giống như người ta sưu tập tem vậy. Ông mấp mé bên bờ phải bỏ học, và tốt nghiệp gần đứng cuối lớp. During his time at the academy, McCain was rebellious. He was nicknamed "John Wayne" McCain for his behavior with women as well as the love they gave him. He caused a bad reputation like the people collecting stamps. He was on the verge of leaving school, and graduated near the back of the class.
Bản quyền hình ảnh Photo licensing
Getty Images Getty Images
McCain được người dân cứu khỏi hồ Trúc Bạch khi máy bay của ông bị quân đội Bắc Việt bắn hạ McCain was rescued from Truc Bach Lake when his plane was shot down by North Vietnamese troops
McCain thỉnh thoảng sử dụng vỏ bọc gia đình để bảo vệ mình. Gamboa miêu tả một ví dụ khi McCain trách mắng một bạn học lớn tuổi hơn vì đã sỉ nhục một người phục vụ Philippines trong bữa tối - một chút bất tuân mà có thể khiến ông bị báo cáo và chịu kỷ luật. McCain occasionally uses his family cover to protect himself. Gamboa portrays an example when McCain scolded an older classmate for humiliating a Filipino waiter during dinner - a bit of disobedience that could result in him being reported and disciplined.
Khi người đàn ông hỏi tên, McCain trả lời: "John S McCain III. Còn anh tên gì?" Khi nghe tên đó, theo Gamboa, người đàn ông đã lẩn đi. When the man asked the name, McCain replied, "John S McCain III. What's your name?" Upon hearing that name, according to Gamboa, the man had gone away.
Là một tù nhân chiến tranh, McCain có cơ hội sử dụng danh tiếng gia đình để tránh rắc rối - nhưng ông đã từ chối. As a prisoner of war, McCain has the opportunity to use his family reputation to avoid trouble - but he refuses.
Khi những người bắt giữ ông biết được ông là con của một đô đốc, ông được đề nghị trả tự do sớm. McCain đã từ chối - nhấn mạnh rằng những người đã bị bắt trước ông phải được trả tự do trước. When his captors learned he was the son of an admiral, he was offered the early release. McCain refused - insisting that those who had been arrested before him had to be released first.
"Người thẩm vấn nói với McCain rằng tình hình chắc chắn sẽ rất tệ đối với ông," Gamboa nói. "Và họ bắt đầu tra tấn ông. Việc từ chối tự do vì lợi ích của các tù nhân chiến tranh khác, những đồng đội của ông, là một quyết định quan trọng và can đảm." "The interrogator told McCain the situation would certainly be bad for him," Gamboa said. "And they began to torture him. Refusing freedom for the sake of other war prisoners, his comrades, was an important and courageous decision."
McCain bị biệt giam nhiều năm, bị tra tấn trong nhà tù Việt Nam. Cuối cùng ông cũng chịu xuống thang và ký nhận bản "thú tội" rằng ông đã phạm tội ác chiến tranh. McCain was held in solitary confinement for many years, tortured in Vietnam prison. He finally descended and signed the "confession" that he had committed war crimes.
Ông không bao giờ dựa vào thân thế gia đình để tìm cách được hưởng những đối xử đặc biệt, hoặc chấp nhận cách đối xử đó cho cá nhân mình, tuy nhiên, khi rời Việt Nam ông đã làm như vậy cho các tù binh, đồng đội của mình. He never relied on his family to find a way to receive special treatment, or to accept that treatment personally, however, when he left Vietnam he did so for prisoners, his teammates.