Click to install Vietnamese Headphones Software (Text to Speech): Install Now!
Note: Must be using Google Chrome Web-browser (The Red-Green-Yellow Circle/Disc - with a Blue-Dot Center!)

Tiếng Việt thời 'Công nghệ giáo dục'

Vietnamese 'Technology Education'

Original Article Link: https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-45318544

Việt Nam, giáo dục
Bản quyền hình ảnh Photo licensing
Facebook Facebook
Gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện video clip trong đó một cô giáo dạy đánh vần theo cách hoàn toàn khác với cách truyền thống. Chẳng hạn các chữ cái k, q, c đều đọc là 'cờ'. Recently, social networking video clips appeared, in which a teacher spelled in a completely different way than the traditional way. For example, the letters k, q, c are read as 'flags'.
Nhiều phụ huynh cho biết họ 'hoang mang' vì cách đánh vần 'lạ', 'lần đầu được nghe thấy', và 'không biết phải dạy con thế nào', theo Many parents say they are 'puzzled' because of the 'strange', 'first heard' spelling, and 'do not know how to teach children', according to
Laodong.vn. Laodong.vn.
Giáo dục Hà Giang có 'gian lận điểm thi' Ha Giang education has 'cheating scores'
Ông Nhạ 'không thể không chịu trách nhiệm' Mr. Nhung 'can not not be responsible'
Sửa điểm ở Hà Giang và thi cử ở Việt Nam Modifying points in Ha Giang and examinations in Vietnam
Dạy và học theo giáo trình nào? Teaching and learning what curriculum?
Một giáo viên ở tỉnh Bắc Giang nói với báo Lao động rằng nhiều trẻ đã nhầm lẫn "Tổ quốc" thành "Tổ cuốc", "kiên quyết" thành "ciên quyết" do lớp Một học đánh vần theo cách mới nhưng lên lớp Hai học trường khác lại học cách cũ. A teacher in Bac Giang province told the Lao newspaper that many children mistakenly "Fatherland" into "Hoi", "resolute" into "resolute" because Class A spelling new way but second class Other schools learn the old way.
Được biết đây là chương trình đánh vần của bộ sách giáo khoa mới cho học sinh lớp Một, khi đánh vần sẽ theo âm chứ không theo chữ. Bộ sách giáo khoa này được lưu hành với tên gọi "Tiếng Việt lớp Một Công nghệ giáo dục". It is known that this is the program of spelling new textbooks for first grade students, when spelling will follow the syllabic words. This textbook is distributed under the name of "Vietnamese Class One Educational Technology".
Bản quyền hình ảnh Photo licensing
Chau Doan/LightRocket via Getty Images Chau Doan / LightRocket via Getty Images
Cách dạy đánh vần mới khác hẳn cách quen thuộc mà học sinh vẫn được học từ hàng chục năm qua, vốn vẫn đang được ghi nhận trong bộ sách giáo khoa "Tiếng Việt lớp Một". New spelling practice is different from the familiar way in which students have been learning for decades, which is still being recognized in the textbook "Vietnamese Class One".
Cái giá phải trả khi đất nước thay đổi chữ viết The price to pay when the country changes the script
Đề xuất cải tiến chữ Việt 'gây tranh cãi mạnh' Improved 'strong controversy'
Cái giá phải trả khi đổi tên đất nước The cost of changing the name of the country
Với sự tồn tại song song của Tiếng Việt lớp Một (cách đánh vần cũ) và Tiếng Việt lớp Một Công nghệ giáo dục (cách đánh vần mới), nay giáo viên và học sinh đang đứng trước hai phương pháp dạy - học khác nhau. With the parallel existence of Vietnamese Class One (the old spelling) and Vietnamese Class A Educational Technology (new spelling), now teachers and students are standing in front of two different teaching methods. .
Việc áp dụng giáo trình nào để giảng dạy từ trước tới nay là do các trường tự chọn, theo một nhà nghiên cứu. The curriculum that has been used to date has been selected by schools, according to a researcher.
"Bộ Giáo dục cho phép có nhiều bộ sách giáo khoa, có nhiều cách truyền đạt khác nhau dựa trên chương trình chuẩn. Các trường được tự chọn sách giáo khoa theo ý mình," dịch giả, nhà từ điển học Nguyễn Việt Long nói với BBC. "The Ministry of Education allows for many textbooks, there are different ways of communicating based on the standardized curriculum." Schools are free to choose their own textbooks, "says translator and dictionary Nguyen Viet Long. with the BBC.
Chương trình Công nghệ giáo dục với cách đánh vần mới cho đến nay mới chỉ được xây dựng đến hết cấp hai. Lên cấp ba, học sinh sẽ phải học theo chương trình cũ, ông Long cho biết thêm. The new spelling technology education program has only been completed until the second grade. At high school, students will have to follow the old program, Long said.
Trong năm học 2018-2019, chương trình Công nghệ giáo dục đã được đưa vào giảng dạy tại gần 50 tỉnh thành với hơn 800.000 học sinh, "tạo nên hai lứa học sinh lớp Một có cách phát âm khác nhau", theo In the 2018-2019 academic year, the Technology Education program was introduced in nearly 50 cities and provinces, with more than 800,000 students, "creating two lively first-grade students with different phonics."
báo Lao Động Lao Dong Newspaper
. .
Giáo trình mới này cũng đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo thông qua, đã "kết thúc quá trình thí điểm và được đưa vào giảng dạy chính thức", báo Lao Động viết. This new curriculum was also approved by the Ministry of Education and Training, "ending the pilot process and being officially taught," Lao Dong writes.
'Từng gây tranh cãi' 'Ever controversial'
Bản quyền hình ảnh Photo licensing
HOANG DINH NAM HOANG DINH NAM
Chương trình Công nghệ giáo dục của Giáo sư Hồ Ngọc Đại, với cách phát âm mới, ban đầu chỉ được 'thử nghiệm' ở miền núi Educational program of Professor Ho Ngoc Dai, with new pronunciation, was initially 'experimented' in the mountainous area.
Theo ông Nguyễn Việt Long, chương trình Công nghệ giáo dục là của Giáo sư Hồ Ngọc Đại, đã có từ lâu và từng gây nhiều tranh cãi. According to Nguyen Viet Long, the educational technology program of Professor Ho Ngoc Dai has long been controversial.
"Theo ý kiến cá nhân tôi, chương trình này có hiệu quả hơn khi áp dụng với những học sinh mà tiếng Việt không phải là bản ngữ, ví dụ như học sinh dân tộc thiểu số," nhà nghiên cứu nói với BBC từ Hà Nội. "In my opinion, this program is more effective when applied to students whose Vietnamese language is not native, such as ethnic minority students," the researcher told the BBC from Ha. Cabinet.
"Đó là do cách tiếp cận khoa học của cách đánh vần mới giúp trẻ phân biệt được âm đọc từ nhỏ (giống kiểu dạy tiếng nước ngoài). Trong khi đối với học sinh bản ngữ thì trước khi học đọc đã biết nói các từ và âm rồi nên hiệu quả của phương pháp này không bộc lộ rõ," dịch giả Long lý giải. "It is because of the scientific approach to spelling new words that help children to distinguish between small reading (like foreign language). and then the effect of this method is not clear, "explained Long.
Cũng theo ông Long, chương trình này áp dụng phát âm theo nguyên tắc âm vị học ngay từ đầu, tiên tiến hơn và khoa học hơn chương trình đại trà (phát âm theo cách truyền thống). According to Long, this program applies phonetic principles from the beginning, more advanced and more scientific than the traditional program (pronounced in the traditional way).
"Có lẽ vì thế mà gây hoang mang cho những người mới biết đến lần đầu," ông Long nói. "Maybe that's why it's confusing for newcomers," Long said.
"Xem kỹ thì thấy các trang trong sách đều có luật chính tả, tức quy tắc viết cho đúng chính tả, nếu thuộc thì học sinh không thể viết nhầm lẫn được." "Look carefully to see that the pages in the book have spelling rules, or spelling rules, if the students can not be mistaken."
"Trong tiếng Việt, có những phụ âm và nguyên âm đôi có nhiều cách viết khác nhau, nhưng chỉ để ghi một âm. Giống như trong tiếng Anh được ghi bằng cùng một ký tự phiên âm quốc tế IPA. Cái này ai biết tiếng Anh sẽ dễ hiểu." "In Vietnamese, there are consonants and double vowels with different spellings, but only for single syllables. You will understand. "
"Đối với các phụ âm, cần phân biệt giữa âm đọc của chữ cái trong một từ và tên gọi chữ cái, nhưng khi dạy phát âm thì hiện nay người ta kết hợp cả tên gọi phụ âm cộng với âm đọc của vần, ví dụ 'ca iên kiên'." "For consonants, it is necessary to distinguish between the pronunciation of letters in a word and the name of a letter, but when teaching pronunciation, nowadays one associates the consonant name plus the rhyme of the alphabet. I'm sorry. "
"Chương trình đại trà thực ra cũng phân biệt giữa âm và tên chữ cái, nhưng không áp dụng triệt để nên cứ học theo lối truyền khẩu theo thói quen." "The mass program actually distinguishes between the sound and the name of a letter, but it does not apply to it, so it is a habitual practice."
"Còn vấn đề phân biệt tên gọi của chữ cái (nhất là phụ âm) khác âm đánh vần thì sách giáo khoa lớp Hai có dạy nhưng có lẽ ít người để ý nên bây giờ người lớn cũng lẫn lộn khi đọc các chữ viết tắt." "The problem of distinguishing the name of the letter (especially the consonant) is different from the spelling of the second grade textbooks are taught but perhaps few people notice so now adults also confused when reading the abbreviation "
"Ví dụ cùng là 'G' nhưng trong 'G'7 thì ta hay đọc 'gờ 7' - đọc theo âm của từ, nhưng trong GDP lại đọc là 'giê đê pê' theo cách gọi tên chữ cái Việt, hoặc 'gi đi pi' theo kiểu Anh." "The same example is 'G', but in 'G'7, we read the' 7 'line - reads the word of the word, but in GDP it reads' Let's go pi 'in English style. "
Bản quyền hình ảnh Photo licensing
Getty Images Getty Images
Nhiều cha mẹ cho nói 'hoang mang' với cách đánh vần mới, không biết phải 'dạy con thế nào' (ảnh minh họa) Many parents say 'confused' with new spelling, do not know how to 'teach children how' (picture illustrated)
Chương trình của Giáo sư Đại từng 'không được tiếp nhận' ở các thành phố lớn nên phải 'thực nghiệm' ở các tỉnh miền núi, báo Professor Dai's program 'not received' in major cities should be 'experimental' in mountainous provinces, newspapers
Giáo dục và Thời đại Education and the Age
nói trong một bài đăng từ 2016. said in a post from 2016.
Báo này dẫn lời Thạc sỹ Nguyễn Đình Anh, nguyên Trưởng phòng Giáo dục chuyên nghiệp Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, người từng trực tiếp tham gia thực nghiệm Công nghệ giáo dục của Giáo sư Hồ Ngọc Đại hồi thập niên 1980, nói Giáo sư Đại, "bằng con đường riêng" đã "yêu cầu các tỉnh triển khai thêm chương trình và sách giáo khoa lớp Một thực nghiệm của ông, trong đó có môn Tiếng Việt", từ 1983. This paper quoted Nguyen Dinh Anh, former head of the professional education department of the Nghe An Department of Education and Training, who personally participated in the educational technology of Professor Ho Ngoc Dai in the 1980s. Professor Dai, "in his own way," has "asked the provinces to implement his first class and textbooks, including Vietnamese", since 1983.
Thời gian đó, có những tỉnh 'hăng hái' thử nghiệm, có tỉnh thành không, và vì không được tiếp nhận ở nơi đô thị, Giáo sư Đại mang chương trình về miền núi để thực nghiệm cải thiện tiếng Việt cho học sinh thiểu số, theo ông Anh. At that time, there were provinces that were 'eagerly' experimenting, with no province, and because they were not accepted in urban areas, Professor Dai brought up the program on mountainous areas to experimentally improve the Vietnamese language for the younger pupils. said Mr. Anh.