Click to install Vietnamese Headphones Software (Text to Speech): Install Now!
Note: Must be using Google Chrome Web-browser (The Red-Green-Yellow Circle/Disc - with a Blue-Dot Center!)

Malaysia: tân thủ tướng nới lỏng báo chí và XH dân sự

Malaysia: The new prime minister loosened the press and civil society

Original Article Link: https://www.bbc.com/vietnamese/world-45269109

Steven Gan
Steven Gan là người đồng sáng lập và tổng biên tập báo mạng Malaysiankini Steven Gan is a co-founder and editor of Malaysiankini Newspaper
Sau khi chính quyền mới của Malaysia lên nắm quyền hai tháng trước, các nhóm gây áp lực, các nhà báo và các độc giả có bình luận trên các phương tiện truyền thông đã được thả. After the new Malaysian government came to power two months ago, pressure groups, journalists and media commentators were released.
Trước đây, dưới thời ông Najib Razak, hàng loạt các đạo luật và lệnh cấm đã được ban hành khiến nhiều người tin rằng đất nước này đang trượt dài theo hướng ngày càng độc đoán. Earlier, under Najib Razak, a series of laws and bans have been issued that have led many to believe that the country is slipping towards more domineering.
Tuy nhiên, chính phủ mới của Thủ tướng Mahathir Mohamad đã nới lỏng kiểm soát đối với các hoạt động của xã hội dân sự và ban hành nhiều cải cách nhằm bảo vệ Malaysia khỏi các cuộc tấn công mạng trong tương lai. However, the new Prime Minister Mahathir Mohamad's government has loosened control over civil society activities and promulgated several reforms to protect Malaysia from future network attacks.
Sự thay đổi này gây ngạc nhiên cho nhiều nhóm dân sự vì họ không tin rằng ông Najib sẽ thua trong cuộc bỏ phiếu hồi tháng Năm. This change has surprised many civilian groups as they do not believe Najib will lose the vote in May.
Bị giam vì đòi Trong Detained because of insistence
s S
ạch ạch
Hơn ai hết, bà Maria Chin Abdullah là người hiểu rõ nhất những khó khăn mà các nhà phê bình chính phủ phải đối mặt dưới thời ông Najib. More than anyone, Maria Chin Abdullah is the one who understands the hardships faced by government critics under Najib.
Luật sư nhân quyền Eric Paulsen nhắc lại thời Najib Human rights lawyer Eric Paulsen recalled the Najib period
Bà hiện là lãnh đạo phong trào Bersih (Trong sạch), với mục đích chống tham nhũng và làm sạch chính trị. She is now the leader of the Bersih movement, in order to fight corruption and clean up politics.
Malaysia có Bộ trưởng tuổi 25 Malaysia has 25 ministers
Công ty Trung Quốc ‘dính líu bê bối ở Malaysia’ Chinese company 'involved in scandal in Malaysia'
Malaysia: Đưa thi hài người tự sát ở ĐSQ về VN Malaysia: Bringing corpses to the embassy in Vietnam
Hai năm trước, vào đêm trước của một cuộc biểu tình chống lại chính quyền cũ, bà Maria bị bắt theo Luật An ninh - một luật gây tranh cãi được ban hành bởi ông Najib vào năm 2012 nhằm duy trì trật tự nơi công cộng. Two years ago, on the eve of a protest against the old administration, Maria was arrested under the Security Act - a controversial law enacted by Najib in 2012 to maintain public order.
Bà bị giam giữ 11 ngày, một trải nghiệm mà bà vẫn còn chia sẻ với những người tham gia chiến dịch. She was detained for 11 days, an experience that she still shared with campaign participants.
"Tôi bị giam trong một phòng có diện tích tầm 4,5 mét vuông. Chỗ đó không có cửa sổ nên không nhìn được ánh sáng trời," bà Maria nói với BBC. "I was detained in a room measuring 4.5 square meters, with no windows so I could not see the light," Maria told the BBC.
"Đèn được bật sáng cả ngày nên bạn sẽ mất đi cảm giác về thời gian và không gian. Bạn tự hỏi điều gì sẽ xảy ra tiếp theo đây," bà Maria nói thêm. "The lights are on all day, so you will lose the feeling of time and space, and you wonder what will happen next," Maria added.
Đối với nhiều người, cách bà Maria bị đối xử phản ánh đúng hình ảnh của chính phủ Malaysia dưới thời ông Najib. For many, the way Mary was treated was reflected in the image of the Malaysian government under Najib.
'Liên tục đánh vào xã hội dân sự' 'Continually attacking civil society'
Eric Paulsen, một luật sư về nhân quyền cho biết, khi còn đương nhiệm, ông Najib liên tục làm suy yếu các tổ chức dân sự và tấn công những người chỉ trích chính quyền của ông ấy. Eric Paulsen, a human rights lawyer, said Najib repeatedly weakened civic organizations and attacked critics of his government.
"Toàn bộ bộ máy chính quyền trở thành sân chơi của ông Najib," ông Paulsen nói. "The whole administration has become Najib's playground," Paulsen said.
Ông Paulsen cho biết thêm, khi còn nắm quyền, ông Najib đặt các đồng minh của mình vào các vị trí chủ chốt, nhằm bảo đảm rằng ông ấy có thể làm được tất cả những gì mình muốn. Paul Najib put his allies in key positions, while still in power, to ensure he could do what he wanted.
Cựu thủ tướng Najib Razak nay đã bị bắt Former prime minister Najib Razak has been arrested
"Những ai phản đối sẽ bị sa thải, cách chức, hoặc bị xử lý kỷ luật," ông Paulsen nói thêm. "Those who object will be fired, dismissed, or disciplined," Paulsen added.
Chuyện gì đã xảy ra ở Malaysia? What happened in Malaysia?
Malaysia thả Anwar Ibrahim: Gió đã đổi chiều Malaysia Drop Anwar Ibrahim: Wind has changed direction
Bầu cử Malaysia: Mahathir Mohamad tái xuất? Malaysian election: Mahathir Mohamad re-export?
Cựu thủ tướng Malaysia bị cấm ra nước ngoài Former Malaysian prime minister banned out of the country
Luật sư Paulsen chia sẻ rằng, chính phủ mới đã bắt đầu bãi bỏ một số quy tắc gây tranh cãi dưới thời ông Najib. Lawyer Paulsen said the new government had begun to abolish some controversial rules under Najib.
Ví dụ, một số cơ quan chính phủ trước đây thuộc văn phòng thủ tướng, bao gồm cả ủy ban bầu cử và văn phòng kiểm toán, bây giờ sẽ được kiểm soát bởi quốc hội. For example, some of the former government departments of the prime minister's office, including the election commission and the audit office, will now be controlled by the parliament.
Ông Paulsen, giám đốc pháp lý của Fortify Rights, nói thái độ của chính phủ mới đối với những nhà phê bình chính phủ - những người mà trước đây hay bị kiện bởi ông Najib, cũng đã thay đổi. Paulsen, the chief legal officer of Fortify Rights, says the new government's attitude toward government critics - formerly sued by Najib - has changed.
Toàn bộ bộ máy chính quyền trở thành sân chơi của ông Najib
Eric Paulsen
The entire government system became Mr Najib's playground \u003cfooter\u003e Eric Paulsen \u003c/footer\u003e
Chỉ vài ngày sau khi chính phủ mới lên nắm quyền, cảnh sát đã bắt giữ một người đàn ông có hành vi xúc phạm ông Mahathir - thủ tướng mới. Tuy nhiên, ngay sau đó ông Mahathir đã bước vào và nói rằng ông không đồng ý với việc bắt giữ này. Just days after the new government came to power, police arrested a man who offended Mahathir, the new prime minister. However, Mahathir soon entered and said he did not agree with the arrest.
Vị luật sư này chia sẻ thêm rằng, cảnh sát được yêu cầu không bắt giữ những người chỉ trích ông Mahathir trên các phương tiện truyền thông. The lawyer added that police were required not to arrest Mr Mahathir's critics in the media.
"Đây là một bước đột phá," ông Paulsen nói. "This is a breakthrough," Paulsen said.
Truyền thông cũng được hưởng lợi từ sự thay đổi này. Communication also benefits from this change.
Đầu năm nay, các nhà báo phải vật lộn với một đạo luật mới do ông Najib ban hành nhằm chống lại những gì ông ấy cho là "tin tức giả mạo". Tuy nhiên, giờ đây các phóng viên, nhà báo được tự do để làm công việc của mình. Earlier this year, journalists struggled with a new law enacted by Najib against what he called "fake news." However, now reporters and journalists are free to do their work.
"Nhiều khi chúng tôi phải tự véo mình vì không thể tin rằng giờ đây chúng tôi đã được đối xử rất khác," ông Steven Gan - nhà đồng sáng lập và tổng biên tập một trang báo mạng có tên Malaysiankini cho biết. "Sometimes we have to pinch ourselves because we can not believe that we are treated differently now," said Steven Gan, co-founder and editor in chief of a Malaysian newspaper.
Bản quyền hình ảnh Photo licensing
SOPA Images SOPA Images
Cuộc bầu cử 'thay đổi chế độ' hồi tháng 5 đã thu hút nhiều cử tri trẻ ở Malaysia với hy vọng cho tương lai The 'regime change' election in May attracted many young Malaysians with hopes for the future
"Chúng tôi có nhiều cuộc phỏng vấn với các bộ trưởng đến nỗi chúng tôi không có đủ người để thực hiện các cuộc phỏng vấn đó," ông Gan nói thêm. "We have so many interviews with ministers that we do not have enough people to do the interviews," Gan added.
Có lẽ dấu hiệu lớn nhất cho sự thay đổi này đó là khi ông Najib xuất hiện tại văn phòng của Malaysiakini và muốn được nói chuyện với các phóng viên. Perhaps the biggest sign of this change was when Najib appeared at the Malaysian office and wanted to talk to reporters.
"Khi còn là thủ tướng, ông ta đã kiện chúng tôi vì những bình luận của độc giả. Vì vậy, thật khó tin khi ông ấy đến đây," ông Gan chia sẻ thêm. "As a prime minister, he sued us for the reader's comments, so it's hard to believe he's here," Gan added.
Ông Najib Razak từ chối tham gia phỏng vấn với BBC về khoảng thời gian ông nắm quyền. Najib Razak declined to be interviewed by the BBC about his time in power.
Tuy nhiên, nhiều người cảnh báo rằng, sẽ là quá sớm để khẳng định chính phủ mới sẽ không mắc những sai lầm như dưới thời ông Najib. However, many warn that it will be too early to say that the new government will not make the same mistake as under Najib.
Bà Maria Chin Abdullah, giờ là một nghị sĩ chính phủ, khuyến khích người dân nên đưa ra các khiếu nại đối với chính phủ mới vì nhiều vấn đề vẫn chưa được giải quyết như đã hứa trước cuộc tổng tuyển cử. Maria Chin Abdullah, now a member of the government, encouraged people to make complaints about the new government because many issues remain unresolved as promised before the general election.
Bà Maria còn cho biết, cải cách là cần thiết để đảm bảo rằng các thể chế dân chủ sẽ không bị suy yếu trong tương lai. Maria said reform is needed to ensure that democracies will not be weakened in the future.
"Nếu không thay đổi cả bộ máy, chúng tôi vẫn có thể quay lại thời kỳ tham nhũng hay việc cảnh sát lạm quyền như trước đây. Chúng tôi không muốn lặp lại những sai lầm trong quá khứ," bà Maria nói. "If we did not change the whole apparatus, we could go back to the period of corruption or the abuse of the police as before." We do not want to repeat the mistakes of the past, "Maria said.
Bài nằm trong loạt phóng sự của Michael Bristow, phóng The article is part of the Michael Bristow reportage series
viên BBC the BBC
từ London thực hiện trong chuyến đến from London made during the trip
Kualar Lumpur Kualar Lumpur
tháng 7/2018. July 2018.
Xem thêm các bài về Malaysia: See more articles about Malaysia:
'Người hài hước nhất thế giới' 2016 'The most funny person in the world' 2016
Website Malaysia bị phá do vụ in sai cờ Indonesia Website Malaysia is destroyed due to wrong print Indonesian flag
VN nên học từ Malaysia 'quyền tư hữu' VN should learn from Malaysia 'private ownership'