Click to install Vietnamese Headphones Software (Text to Speech): Install Now!
Note: Must be using Google Chrome Web-browser (The Red-Green-Yellow Circle/Disc - with a Blue-Dot Center!)

TQ bắt nhóm sinh viên giúp lập nghiệp đoàn

China groups students to help unionize

Original Article Link: https://www.bbc.com/vietnamese/world-45343496

Lần đầu tiên trong 30 năm, sinh viên từ các trường đại học hàng đầu của Trung Quốc liên kết với công nhân nhà máy lập nghiệp đoàn ở vùng duyên hải nhưng đã bị chính quyền chặn lại. For the first time in 30 years, students from China's top universities linked up with factory workers in the coastal area but were stopped by the government.
Bản quyền hình ảnh Photo licensing
YUE XIN YUE PLEASE
Hôm 24/8, cảnh sát mặc trang phục chống bạo động bố giáp một căn hộ gần Thâm Quyến nơi nhóm ủng hộ công nhân đang tụ họp. On August 24, police in riot dress disguised an apartment near Shenzhen where supporters were gathering.
Sáng thứ Sáu 24/8, cảnh sát chống bạo động bố ráp một căn hộ ở Thâm Quyến (tỉnh Quảng Đông) nơi gần 50 sinh viên và công nhân nhà máy tụ họp để thành lập một liên đoàn lao động độc lập. On Friday, riot police raided an apartment in Shenzhen (Guangdong province) where nearly 50 students and factory workers gathered to form an independent labor union.
Ở Trung Quốc, các nghiệp đoàn độc lập bị cấm sau vụ biểu tình Thiên An Môn năm 1989. In China, independent unions were banned after the Tiananmen protests in 1989.
Ứng dụng gọi xe TQ tạm ngưng sau án mạng Chinese call-back application suspended after the murder
Xem lại xe tăng vào Thiên An Môn Review the tank into Tiananmen Square
TQ bực giận Ikea vì ghi Đài Loan là 'quốc gia' China is embarrassed by Ikea because Taiwan is 'national'
Các sinh viên bị bắt giữ hầu hết đến từ Đại học Bắc Kinh, Đại học Nam Ninh và Đại học Nhân Dân, còn công nhân đến từ nhà máy sản xuất thiết bị hàn Jasic Technology ở Thâm Quyến. Most of the arrested students came from Peking University, Nanning University and People's University, while workers came from the Jasic Technology welding plant in Shenzhen.
Ba công nhân là Lan Zhiwei, Yu Kailong và Yu Weiye bị giam giữ, những người trước đó đang hưởng án treo sau một vụ cảnh sát bắt giữ nhiều người. Three workers were Lan Zhiwei, Yu Kailong and Yu Weiye detained, who were previously serving a suspended sentence after a police arrest.
Vụ bắt giữ này được cho là nỗ lực mới nhất của chính quyền Trung Quốc để đàn áp phong trào lao động đang lên ở tỉnh Quảng Đông. The arrest is believed to be the latest attempt by the Chinese government to suppress the rising labor movement in Guangdong province.
Phong trào này bắt đầu nổi lên từ tháng trước khi công nhân nhà máy Jasic Technology bị đuổi việc khi họ tìm cách lập nghiệp đoàn. This movement began to emerge last month when workers at Jasic Technology were fired when they sought a union.
Vì sao vẽ Mao? Why Mao?
Luật sư Đoàn Thanh Liêm: cả đời cho xã hội, cho nhân quyền Attorney Doan Thanh Liem: lifelong for society, for human rights
TQ: Nhà hoạt động bị bắt khi đang trả lời VOA TQ: Activist arrested while answering VOA
Bất đồng về quyền lao động giữa lãnh đạo công ty và công nhân nhà máy Jasic Technology bắt đầu từ hồi tháng Năm. Disagreement on the right to work between company leaders and workers at Jasic Technology began in May.
Làm lại cuộc cách mạng cánh tả? Remake the leftist revolution?
Tới tháng Bảy, hàng chục sinh viên được truyền cảm hứng từ chủ nghĩa Mao đã xuống Thâm Quyến để ủng hộ các yêu cầu tăng lương và cải thiện điều kiện làm việc của công nhân. By July, dozens of students inspired by Maoism went to Shenzhen to support wage demands and improve working conditions for workers.
Những đảng viên Cộng sản lâu năm theo chủ nghĩa Mao cũng tham gia phong trào và chỉ trích khoảng cách lớn giữa người giàu và người nghèo trong xã hội Trung Quốc, tờ AsiaNews đưa tin. Maoist communist party members also joined the movement and criticized the big gap between the rich and the poor in Chinese society, AsiaNews reports.
Hãng tin Anh Reuters cho hay hôm 27/7, cảnh sát Trung Quốc bắt giữ 29 người, trong đó có một số công nhân bị đuổi việc, người thân và những người ủng hộ họ. Chinese police arrested 29 people, including some dismissed workers, relatives and supporters, according to Reuters news agency.
Hiện mười bốn người vẫn đang bị giam giữ. Fourteen people remain in custody.
Bản quyền hình ảnh Photo licensing
YUE XIN YUE PLEASE
Nhiều sinh viên đại học tham gia một nhóm ủng hộ bảo vệ quyền của người lao động. Many college students join a group that advocates for the protection of workers' rights.
Các cuộc biểu tình của công nhân và sinh viên bị ngăn cản bởi các vụ cảnh sát bắt người và các nhóm du côn ẩn danh đánh người biểu tình. Protests by workers and students were hampered by police arrests and anonymous gangs of protesters.
Sinh viên và các nhà hoạt động dùng mạng xã hội để truyền tải thông điệp của họ và tìm sự đoàn kết, ủng hộ từ người dân. Students and activists use social networks to convey their message and find unity and support from the people.
'Chán Đảng khô Đoàn' có phải là mới? 'Bored Party Dry Delegation' Is It New?
VN cần cải tổ doanh nghiệp bằng cách nào? How should Vietnam reform its business?
Ông tổ của CHXH yêu hai chị em một nhà The leader of the Socialist Republic loves two sisters
Những điều có lẽ chúng ta phải biết ơn Marx Things may be we must thank Marx
Từ tuần trước, tất cả các bài viết và chat trên mạng xã hội nhằm tổ chức biểu tình bị chính quyền chặn và cấm. From last week, all social networking posts and chats aimed at organizing demonstrations were blocked and blocked by the government.
Công đoàn chính thức của Trung Quốc do Đảng Cộng sản kiểm soát, đứng về phía lãnh đạo công ty. The Chinese Communist Party official control, on the side of the company leadership.
Vận động cho quyền lao động được coi là một thách thức cho Đảng Cộng sản, tổ chức chống thành lập nghiệp đoàn độc lập và trừng phạt những người biểu tình. Mobility for labor rights is considered a challenge for the Communist Party, the organization against the establishment of independent unions and the punishment of the protesters.
Tờ Sheet
AsiaNews.it AsiaNews.it
trích lời ông Cai Chongguo, phó giám đốc Bản tin Lao động Trung Quốc, nói rằng phong trào đấu tranh "đã làm chấn động cơ sở tư tưởng và tính chính thống của chế độ hiện hành" trong lúc người dân Trung Quốc đang ngày một bức xúc vì khoảng cách ngày một lớn giữa người nghèo và giới giàu có nhiều tiền và nắm quyền chính trị ở nước này. Cai Chongguo, deputy director of the China Bulletin, said the fighting movement "has shaken the ideology and legitimacy of the current regime," as Chinese people are on the move. It is a great gap between the rich and the poor and the political power in this country.
Kể từ thời Khai phóng, dù kinh tế tăng trưởng nhanh nhưng các vấn đề xã hội to lớn ở Trung Quốc cũng khiến một phái, gọi là 'tân tả' trong trí thức Trung Quốc lên tiếng nhắc lại vấn đề công bằng xã hội. From the time of the Launch, despite the rapid economic growth, the great social problems in China also prompted a sect, called the "neo-Chinese" in Chinese intellectuals, to reiterate the issue of social justice.
Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên một nhóm đông đảo sinh viên và trí thức trẻ vào cuộc vì công nhân. However, this is the first time a large group of young students and intellectuals have joined the workforce.
Bản quyền hình ảnh Photo licensing
Getty Images Getty Images
Đại học Phục Đán ngày nay - hình minh họa Today's Fudan University - illustrations
Trước Thế chiến 2, chính Đảng Cộng sản Trung Quốc liên tục dùng khẩu hiệu công bằng xã hội để vận động công nhân các vùng duyên hải vào Công hội đỏ. Before the Second World War, it was the Communist Party of China (PRC) who repeatedly used the slogan of social justice to mobilize coastal workers in the Red Congregation.
Nhưng sang thời gần đây, ý thức hệ cộng sản bị thuyết thực dụng 'Mèo trắng mèo đen đều tốt miễn là bắt được chuột' của cố lãnh đạo Đặng Tiểu Bình làm nhạt màu đi. But in recent times, the ideology of communism has been practiced. 'Black cat white cat is good as long as it catches the mouse' of late leader Deng Xiaoping color.
Chính quyền Trung Quốc sau đó đưa ra thuyết Ba Đại diện cho rằng các nhà tư bản cũng là lực lượng 'tiến bộ' dẫn dắt xã hội. The Chinese government then introduced the Three Represents theory that capitalists are also the 'progressive' force leading the society.
Gần đây nhất, lý thuyết gia Vương Hộ Ninh lại nói rằng vì bối cảnh "đặc thù Trung Hoa" nên xã hội vẫn cần "chính trị tập trung" trong khi "kinh tế tăng trưởng nhanh chóng". Most recently, the theorist Wang Xia said that because of the "peculiar Chinese" context, society still needed "political focus" while "rapid economic growth".
Xem thêm về Trung Quốc: See more about China:
'Khoảng 10.000' người chết vụ Thiên An Môn About 10,000 people die of Tiananmen
TQ đánh tập đoàn Anbang: tiếp theo là ai? China Group Anbang: Who is next?
Zimbabwe 'luôn là bạn của Trung Quốc' Zimbabwe 'always a friend of China'