Click to install Vietnamese Headphones Software (Text to Speech): Install Now!
Note: Must be using Google Chrome Web-browser (The Red-Green-Yellow Circle/Disc - with a Blue-Dot Center!)

Bắc Hàn: Tập dượt sáu tháng, duyệt binh 10 phút

North Korea: rehearsal for six months, parade for 10 minutes

Original Article Link: https://www.bbc.com/vietnamese/world-45458495

North Korean soldiers marching during a parade in April 2017
Bản quyền hình ảnh Photo licensing
EPA EPA
Chủ nhật này, sẽ có buổi lễ diễu binh hoành tráng kỷ niệm quốc khánh Bắc Hàn. Những màn trình diễn có tính kỷ luật cao và đầy nhiệt huyết được trông đợi sẽ diễn ra trong dịp kỷ niệm 70 năm ngày thành lập nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. This Sunday, there will be a spectacular parade for the North Korean National Day. Highly disciplined and enthusiastic performances are expected to take place on the occasion of the 70th anniversary of the founding of the Democratic People's Republic of Korea.
Hàng chục ngàn người Bắc Hàn sẽ tham gia lễ duyệt binh đã được tập dượt công phu. Trong lễ duyệt binh chắc chắn sẽ có ít nhất một số vũ khí của quân đội Bắc Hàn. Ngay cả các đoàn quay phim nước ngoài cũng được phép vào đất nước vốn nổi tiếng bí mật này. Tens of thousands of North Koreans will attend the rehearsal that has been meticulously rehearsed. During the parade there would at least be some North Korean military equipment. Even foreign film crews are allowed to enter this secretly famous country.
Các camera gần như chắc chắn sẽ được chỉ đạo nhắm vào đâu để quay. Nhưng cái mà họ không quay được là hàng tháng, thập chí hàng năm tập dượt khổ luyện của những người tham gia duyệt binh. The camera will almost certainly be directed at where to shoot. But what they do not shoot is the monthly, annual rehearsal of the paratroopers.
Bắc Hàn ve vãn TQ nhưng 'muốn học VN' North Korea flirts with China but 'wants to learn VN'
Hãy tưởng tượng một gia đình Bắc Hàn... Imagine a North Korean family ...
Bản quyền hình ảnh Photo licensing
Reuters Reuters
Những người xem ở Bình Nhưỡng sẽ quan sát kỹ các loại vũ khí được đưa ra diễu binh. Viewers in Pyongyang will watch closely the weapons given to the parade.
"Những lễ duyệt binh này là tượng trưng cho 'nhà nước sân khấu' của Bình Nhưỡng, với hàng chục ngàn người được huy động trong các màn trình diễn không có tính cá nhân, thể hiện lòng yêu nước, ngưỡng mộ lãnh tụ và các khẩu hiệu về lý tưởng xưa cũ," ông Sokeel Park từ tổ chức Tự do ở Bắc Hàn, một tổ chức phi chính phủ quốc tế làm việc với những người Bắc Hàn đào tẩu, cho biết. "These parades represent the" state of the theater "of Pyongyang, with tens of thousands of people being mobilized in non-personal performances, showing patriotism, admiring the leader and The slogans of the old ideal, "said Sokeel Park from the North Korean Freedom Organization, an international non-governmental organization working with North Korean defectors.
"Người Bắc Hàn phải có hình nhưng không có tiếng. Nhưng mỗi khuôn mặt trong đám đông diễu hành trên Quảng trường Kim Nhật Thành đại diện cho một cá nhân có thể có những ý kiến khác nhau, nếu họ có cơ hội được nói." "The North Koreans must have pictures but no voices, but every face in the crowd marching on Kim Il Sung Square represents an individual who may have different opinions if they have a chance to talk. "
' '
Áo chúng tôi bị cháy Our clothes are on fire
' '
Kim Ji-young giờ đây đã có cơ hội. Người phụ nữ 36 tuổi đào tẩu sang Nam Hàn cách đây sáu năm. Cô từng là một sinh viên ở Bình Nhưỡng và tham gia duyệt binh với tư cách người cầm đuốc. Mục đích là để tái tạo lại các trận đánh ban đêm của vị Lãnh tụ Tối cao Kim Nhật Thành, người được cho là đã đấu tranh giải phóng dân tộc từ ách cai trị của Nhật. Kim Ji-young now has a chance. The 36-year-old woman defected to South Korea six years ago. She was a student in Pyongyang and participated in the parade as a torchbearer. The purpose is to recreate the night battles of the Nobel Peace Prize winner Kim Il Sung, who is thought to have fought for national liberation from Japanese rule.
"Đó kiểu như là một lễ hội pháo hoa với các ngọn đuốc xếp thành hình chữ cái. Chắc là từ trên cao nhìn xuống, các dòng chữ bằng đuốc rực cháy khi những sinh viên trẻ duyệt binh thì khá là tuyệt. Nhưng thỉnh thoảng áo chúng tôi lại bị cháy." "It's kind of like a pyrotechnic festival with torches arranged in letters, and it seems to be from above, the burning lines of the torches when the young students marry are pretty cool. our clothes are on fire. "
"Chúng tôi tập dượt sáu tháng liền, và chỉ có mỗi chuyện cầm đuốc và duyệt binh thôi. Người chỉ huy đội duyệt binh hô "Hoan hô Đồng chí Kim Nhật Thành vị lãnh tụ vĩ đại!" và chúng tôi phải hô to ba lần "Hoan hô, hoan hô, hoan hô.'" "We practiced for six months, and there was only torch relay and marching." The commander of the brigade shouted, "Hooray, Kim Jian To the great leader!" And we shouted "Hooray, cheering, cheering."
Các vụ ám sát và bắt cóc của Bắc Hàn North Korea's assassinations and abductions
Bộ đội Bắc Hàn vượt tuyến có giun 27cm North Korean troops crossed the line with 27cm worms
Bản quyền hình ảnh Photo licensing
Reuters Reuters
Duyệt binh đều tăm tắp cần được tập luyện nhiều. Browsing must be practiced in a lot of ways.
"Mắt chúng tôi phải nhìn lên lễ đài khi duyệt binh và cầm đuốc theo hàng thẳng và bước theo nhịp đều tuyệt đối." "Our eyes had to look up at the stage when we marched and torched in straight lines and walked in absolute rhythm."
Nhưng để có được bước đi đều như máy như vậy không phải là chuyện dễ, bà Kim cho biết. But to walk like a machine is not easy, says Kim.
"Bạn phải nhấc chân sau lên cùng lúc chân trước chạm xuống mặt đất. Điều này rất khó. Nếu luyện tập trong sáu tháng, mọi người sụt chừng 5 kg." "You have to lift up your hind legs when you touch the ground." This is very difficult, and if you exercise for six months, people lose 5 kilograms. "
Các cán bộ tổ chức duyệt binh luôn muốn sự hoàn hảo. Những ai làm tốt sẽ được huy chương. Những người khác, tôi được biết, bị khiển trách nặng nề nếu họ làm sai. The cadre organizers always want perfection. Those who do good will be medals. Others, I know, are severely blamed if they do something wrong.
' '
Mọi người đều khổ vì nó Everybody is suffering because of it
' '
Noh Hee-Chang là thư ký Đảng Lao động, một quan chức cao cấp. Ông đào tẩu từ Bắc Hàn bốn năm trước vì lý do chính trị. Ông từng là người chọn những người trung thành nhất để tham gia duyệt binh. Noh Hee-Chang is the Labor Party secretary, a senior official. He defected from North Korea four years ago for political reasons. He was the one who chose the most loyal people to join in the parade.
"Giờ nhìn lại, thực sự là một điều đau đớn. Người dân khổ mà cả các quan chức của Đảng cũng khổ vì chúng tôi phải đảm bảo buổi lễ thành công từ đầu đến cuối." "Looking back now, it was a painful thing. The suffering people and even the Party officials were suffering because we had to make sure the ceremony was successful from start to finish."
Những người duyệt binh thường đến từ các học viện quân sự hay các đơn vị quân đội tinh tú. Các ca sỹ, nghệ sỹ múa và vận động viên thể dục tài năng cũng được chọn. Tất cả được chọn vì lòng trung thành của họ đối với dòng họ Kim. Marines usually come from military academies or elite military units. Singers, dancers and talented athletes are also selected. All were selected for their loyalty to the Kim family.
Bản quyền hình ảnh Photo licensing
Reuters Reuters
Những người tham gia duyệt binh được xét duyệt cẩn thận về lòng trung thành. The paratroopers are carefully scrutinized for loyalty.
"Tôi phải kiểm tra từng người một," ông Noh kể. "Điều quan trọng nhất là lý lịch gia đình. Họ phải có một lý lịch sạch sẽ, trung thành với nhà nước, kể từ đời họ hàng xa trở đi." "I have to check one by one," says Noh. "The most important thing is the family background. They have to have a clean background, loyal to the state, from relatives."
Những gián điệp Bắc Hàn muốn trở về quê hương North Korean spies want to return to their homeland
Những người đào tẩu nói với tôi họ phải tập luyện tới 10 tiếng một ngày trong vài tháng liền. Có người bị ốm hay bị thương và họ phải tìm người thay thế. Ông Noh nói việc cung cấp đồ ăn cho tất cả những người tham gia, nhất là trong những năm có nạn đói, là một thách thức không nhỏ. The defectors told me they had to practice up to 10 hours a day for several months. Someone is sick or injured and they have to find a replacement. Mr Noh said that providing food to all participants, especially during the famine years, was a challenge.
Hiệp định hòa bình vẫn chưa có Peace agreement is not yet available
Vậy điều này có liên quan gì tới nhà lãnh đạo người từng hứa sẽ cải thiện đời sống của người dân Bắc Hàn? Kim Jong-un tuyên bố Bắc Hàn giờ đây là một quốc gia hạt nhân và đất nước sẽ tập trung vào phát triển kinh tế. Truyền thông nhà nước cũng gọi ngày lễ này là "dịp kỷ niệm người chiến thắng và tiếp tục mở rộng thành quả của bước tiến lớn về phát triển kinh tế". So what does this have to do with the leader who promised to improve the lives of the North Koreans? Kim Jong-un claims that North Korea is now a nuclear state and that the country will focus on economic development. State media also called this holiday "the occasion to celebrate the winner and continue to expand the fruits of great strides on economic development."
Nhưng có tin nói người ta kỳ vọng ông Kim sẽ đưa ra những tuyên bố to tát hơn, mạnh mẽ hơn trong dịp lễ kỷ niệm long trọng này. Nhiều nhà phân tích tin rằng ông Kim muốn đạt được điều mà cha ông và ông nội ông chưa bao giờ làm được - tuyên bố kết thúc Chiến tranh Triều Tiên. But it is said that Kim is expected to make bigger, stronger claims during the solemn celebration. Many analysts believe that Kim wants to achieve what his father and grandfather have never done - declaring the end of the Korean War.
Cuộc chiến giữa hai miền kết thúc năm 1953 với thỏa thuận ngừng chiến. Nhưng chưa bao giờ có một hiệp định hòa bình. The war ended in 1953 with a ceasefire agreement. But there has never been a peace treaty.
Trump và Kim thực sự đạt được gì ở Singapore? What did Trump and Kim achieve in Singapore?
Kim, ngôi sao mới nổi trong lớp lãnh đạo 2018 Kim, the rising star in the leadership class of 2018
Bản quyền hình ảnh Photo licensing
AFP AFP
Ông Kim Jong-un và TT Mỹ Donald Trump có một thượng đỉnh lịch sử hồi tháng Sáu nhưng từ đó có rất ít tiến triển. Kim Jong-un and US President Donald Trump had a historic summit in June but little progress has been made since.
Khi các cuộc đàm phán với Mỹ đã bị trì hoãn, ông Kim đón tiếp nồng hậu một đoàn đại biểu Hàn Quốc trong tuần này và khẳng định lại mong muốn "phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên" của ông. Theo các quan chức từ Seoul, ông cảm thấy nản là ông đang có những bươc đi để giải trừ quân bị nhưng thế giới lại không tin ông. As talks with the United States have been delayed, Kim warmly welcomed a South Korean delegation this week and reaffirmed his desire to "denuclearize the Korean Peninsula." According to officials from Seoul, he was frustrated that he was taking steps to disarm, but the world did not believe him.
Tin cho hay ông Kim nói ông ước gì có thể xóa bỏ 70 năm lịch sử thù địch với nước Mỹ, cải thiện quan hệ Bắc Hàn - Mỹ và thực hiện phi hạt nhân hóa trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Trump. Mr Kim said he wished to eliminate 70 years of hostile history with the United States, improve North Korean-American relations and denuclearize President Trump's first term.
Ít ra, đó là các mốc thời gian chính và có vẻ như ông Kim rất mong có thỏa thuận với tổng thống Mỹ, người đã trả lời bằng một dòng tweet là họ sẽ "cùng nhau làm việc đó". At least, that is the main timeline and it looks like Kim is looking forward to an agreement with the US president who responded with a tweet that they would "do it together".
Tuy nhiên, vẫn còn một vấn đề lớn. Kim Jong-un có vẻ như là một vị lãnh đạo Bắc Hàn cởi mở hơn nhưng ông dường như vẫn không muốn cho thế giới được nhìn thấy những gì ông không muốn họ thấy. However, there is still a big problem. Kim Jong-un seems to be a more open North Korean leader but he does not seem to want the world to see what he does not want them to see.
Và trong dịp này, ông chỉ muốn cho họ thấy buổi lễ diễu binh. And on this occasion, he just wanted to show them the parade.
Những gì camera không được quay What the camera does not shoot
Liên Hiệp Quốc ước tính rằng khoảng 40% dân số Bắc Hàn, hay hơn 10 ngàn người, cần trợ giúp nhân đạo và khoảng 20% trẻ em nước này bị suy dinh dưỡng. The United Nations estimates that about 40 percent of North Korea's population, or more than 10,000, need humanitarian assistance and about 20 percent of the country's children are malnourished.
Bản quyền hình ảnh Photo licensing
AFP AFP
Những năm đói ở thập niên 1990 khiến hàng trăm người chết. Và nhiều người nay vẫn đói. Hunger years in the 1990s left hundreds dead. And many are still hungry.
Năm nay là năm nóng nhất từ khi có thu thập số liệu trên bán đảo Triều Tiên. Truyền thông Bắc Hàn mô tả đợt nắng nóng năm nay là "thiên tai chưa từng có". Liên đoàn Chữ thập đỏ Quốc tế cảnh báo rằng lúa, ngô và các giống cây khác đang khô héo trên đồng, "với hậu quả có thể gây thảm họa," khiến đất nước này có rủi ro của "một cuộc khủng hoảng an ninh lương thực sâu rộng." This year is the hottest year since data collection on the Korean Peninsula. North Korean media describes the heat wave this year as an "unprecedented disaster". The International Committee of the Red Cross warned that rice, maize and other crops are drying up in the field, "with catastrophic consequences," making it vulnerable to "a security crisis." deep food. "
Vài trận lũ lụt hồi cuối tháng Tám do bão cũng làm 76 người chết, với số người tương tự bị thương và hàng ngàn người bị mất nhà cửa. Some floods in late August caused 76 deaths, with the same number injured and thousands displaced.
Ít có khả năng các hãng truyền thông được mời vào Bắc Hàn lần này sẽ được xem những cảnh tượng bị tàn phá. Khả năng tiếp cận của báo chí vẫn được kiểm duyệt rất nghiêm ngặt mặc dù ông Kim Jong-un đã có những cuộc gặp thượng đỉnh với các vị tổng thống Mỹ và Hàn Quốc. It is unlikely that the media will be invited to North Korea this time to see the devastated scenery. Access to the media remains censored, though Kim Jong-un has met with US and South Korean presidents.
Ông Noh Hee-Chang nhớ lại những ngày ông đứng ra tổ chức các cuộc diễu binh trong cái nắng đổ lửa với rất ít thức ăn. Noh Hee-Chang recalled his days of organizing parades in the sunshine with little food.
"Cái đói. Điều tôi nhớ nhất là thấy đói. Nhất là trong thời kỳ ông Kim Jong-il lãnh đạo, chúng tôi không đủ ăn. Tất cả 100.000 con người phải làm việc từ sáng tới đêm và khó khăn lớn nhất của họ là ăn không đủ no." "The hunger, the thing I remember the most was the hunger, especially during the Kim Jong-il era, we did not have enough to eat.All 100,000 people had to work from morning to night and their biggest difficulty is not eating enough. "
Nhưng khi tôi hỏi ông rằng với tư cách là sếp của họ, ông có thấy thương những người đi duyệt binh không, ông trả lời dứt khoát là không. But when I asked him whether, as their boss, he felt sorry for the paratroopers, he definitely said no.
Bản quyền hình ảnh Photo licensing
Reuters Reuters
Sự sùng bái các lãnh tụ Bắc Hàn ăn sâu trong dân chúng The cult of North Korean leaders is deeply rooted in the people
"Ở Bắc Hàn, chúng tôi được giáo dục rằng nếu một bức tường lung lay, cả quả núi cũng phải lung lay. Ý nghĩa của câu nói đó là, nếu ông Kim Il-sung hay Kim Jong-il nói 'a', thì kể cả những người dân thấp hèn nhất cũng phải nói 'a' và nhận mệnh lệnh. Chúng tôi chỉ biết nói 'vâng thưa ngài'. Và toàn bộ hệ thống được xây dựng như thế." "In North Korea, we were told that if a wall was shaken, the mountain would have to be shaken." The meaning of that statement is, if Kim Il-sung or Kim Jong-il says 'a' Even the most humble people have to say 'a' and take orders, we just say 'yes sir' and the whole system is built like that. "
Vấn đề sống còn Survival problem
Màn thể hiện lòng trung thành và tự hào được coi là trọng tâm cho thành công của các cuộc diễu binh và của cả dân tộc. Bà Kim Ji-young nhớ lại những tiếng hô "Muôn năm" của bạn bè trong quân đội khi họ diễu qua lễ đài nơi vị lãnh tụ đứng. The display of loyalty and pride is considered to be central to the success of the parades and the nation. Kim Ji-young recalled the friends "shouting" in the military as they marched through the platform where the leader stood.
"Họ hô to đến nỗi họ mất giọng sau cuộc diễu hành 100 mét này. Chúng tôi cố nói chuyện với họ nhưng họ không nói được vì đã mất giọng hoàn toàn." "They shouted so loud they lost their voice after this 100-meter parade. We tried talking to them but they could not speak because they had lost their voice."
Ngoài chuyện được có mặt trong buổi lễ hoành tráng, bà kim Nói tham gia diễu binh còn là vấn đề sống còn. In addition to being present at the grand ceremony, she said joining the parade is a matter of survival.
"Chúng tôi đều là con của các cán bộ trung và cao cấp của Đảng. Nên nếu có kêu ca phàn nàn và bị phát hiện, thì chúng tôi có thể biến mất. Vì thế không ai dám kêu ca. "We are all sons of middle and senior cadres of the Party, so if complaints and complaints are found, then we can disappear, so no one will dare to complain."
"Người nước ngoài chắc hẳn thấy rất thú vị. Nhưng tôi muốn nói với họ, những người này đã luyện tập rất vất vả suốt sáu tháng mà không được ăn no. Họ đổ mồ hôi và rèn luyện trong sáu tháng trời vì cái gì- 10 phút duyệt binh? Thật là đau đớn. Tôi ước gì mọi người được thấy những gì ẩn giấu đằng sau, nhất là các phóng viên". "The foreigners must have been very interesting, but I wanted to tell them that these people had been practicing hard for six months without eating, they were sweating and training for six months. "It's painful, I wish everyone could see what's hidden behind, especially the reporters."
Tuy vậy, lòng tự hòa dân tộc vẫn còn. However, national self-sufficiency still exists.
Ông Noh chẳng hạn, sẽ quay lại Bắc Hàn ngay lập tức nếu ông được phép. Mr Noh, for example, will return to North Korea immediately if he is allowed.
"Tôi sẽ trở lại 100%. Tôi muốn khóc khi nghĩ đến thành phố quê hương tôi. Tất nhiên tôi muốn quay lại. Tôi luôn luôn muốn trở lại Bình Nhưỡng. Có ai mà không muốn về thành phố quê hương mình?" "I would like to go back to Pyongyang, but I do not want to go back to my hometown."