Click to install Vietnamese Headphones Software (Text to Speech): Install Now!
Note: Must be using Google Chrome Web-browser (The Red-Green-Yellow Circle/Disc - with a Blue-Dot Center!)

Hai miền Triều Tiên mở văn phòng liên lạc 24/7

The two Koreas opened a liaison office 24/7

Original Article Link: https://www.bbc.com/vietnamese/world-45525118

Participants attend an opening ceremony of the joint liaison office in Kaesong, North Korea, September 14, 2018.
Bản quyền hình ảnh Photo licensing
Reuters Reuters
Văn phòng liên lạc được khai trương tưng bừng hôm thứ Sáu The liaison office was opened jubilantly on Friday
Hai miền Triều Tiên vừa mở một "văn phòng liên lạc" để giữ kết nối với nhau một cách thường xuyên, lần đầu tiên kể từ Cuộc chiến Triều Tiên. The two Koreas have just opened a "liaison office" to stay in touch with each other regularly, for the first time since the Korean War.
Đặt tại phần đất của Bắc Hàn, nơi sát đường biên giới, văn phòng sẽ có tới 20 nhân viên từ mỗi bên tới làm việc. Located in the North Korean border, the office will have 20 employees from each side to work.
Kim ngỏ ý muốn gặp Trump lần thứ hai Want to meet Trump for the second time
Bắc Hàn vào mùa tuyên truyền lễ hội cả tháng North Korea is in the festive season of the month
Duyệt binh Bắc Hàn không có tên lửa North Korea has no missiles
Hai miền nay sẽ có thể "thảo luận trực tiếp các vấn đề 24 giờ một ngày, 365 ngày một năm," Bộ trưởng Thống nhất Triều Tiên của Nam Hàn, Cho Myoung-gyon, nói. The two regions will now be able to "directly discuss issues 24 hours a day, 365 days a year," said South Korean secretary of state Cho Myoung-gyon.
Việc mở văn phòng diễn ra trước khi có cuộc gặp giữa các nhà lãnh đạo Nam, Bắc Hàn. The opening of the office took place before a meeting between South and North Korean leaders.
Tổng thống Nam Hàn Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un sẽ gặp nhau tại Bình Nhưỡng vào tuần tới, trong cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ ba giữa hai ông. South Korean President Kim Jae Joong and North Korean leader Kim Jong-un will meet in Pyongyang next week during their third summit.
Kể từ sau cuộc gặp gỡ lịch sử giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và ông Kim tại Singapore hồi tháng Sáu, đã không có mấy tiến triển trong việc giải trừ vũ khí hạt nhân của Bắc Hàn. Since the historic meeting between US President Donald Trump and Kim in Singapore in June, there has been little progress in North Korea's nuclear disarmament.
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem Your hearing aid is not supported
Người dân Nam Bắc Hàn đoàn tụ sau 60 năm South Koreans reunite after 60 years
Tuy nhiên, ông Kim gần đây đã đề nghị có một cuộc gặp gỡ nữa với ông Trump, người đã khen lá thư của ông Kim là "rất nồng nhiệt". However, Kim recently proposed another meeting with Mr. Trump, who praised Kim's letter "very warmly."
Việc mở văn phòng liên lạc là một tín hiệu cho thấy ngay cả khi các cuộc thảo luận giữa Bắc Hàn với Mỹ không tiến triển mạnh thì hai miền Triều Tiên vẫn tỏ ra quyết tâm thúc đẩy các mối quan hệ gần gũi hơn, phóng viên BBC tại Seoul Laura Bicker nói. Opening a liaison office is a sign that even as North Korea's talks with the United States have not progressed, the two Koreas are still determined to push closer relations, reporters BBC in Seoul, Laura Bicker said.
Ông Moon, người tự đặt mình vào vị trí trung gian kết nối giữa ông Trump và ông Kim, sẽ tìm cách tiếp thêm năng lượng cho các cuộc thảo luận về hạt nhân vốn đang bế tắc giữa Mỹ và Bắc Hàn khi ông gặp ông Kim tại Bình Nhưỡng, các nhà phân tích nói. Moon, who has put himself in the middle of a trilateral relationship between Mr. Trump and Kim, will seek to energize the stalled nuclear talks between the United States and North Korea when he meets Kim. in Pyongyang, analysts say.
Nam Hàn nói họ hy vọng văn phòng liên lạc sẽ hỗ trợ cho các nỗ lực đó. South Korea said it hoped the liaison office would support the effort.
Hai bên đã từng liên hệ với nhau qua fax hoặc các đường dây điện thoại đặc biệt, là những cách thức thường bị cắt đi khi quan hệ hai bên trở nên không êm đẹp. The two sides have been linked by fax or special telephone lines, which are often cut off when relations between the two sides become uneasy.
Văn phòng liên lạc nay đặt tại Kaesong, là nơi mà các hãng Nam Hàn từng thuê hàng chục ngàn nhân công Bắc Hàn làm việc tại khu công nghiệp do hai bên điều hành chung, nơi từng được coi là biểu tượng cho sự kết nối hòa bình. The liaison office is located in Kaesong, where South Korean firms have hired tens of thousands of North Korean workers to work in a jointly operated industrial park, once considered a symbol of reconciliation. jar.
Nam Hàn đã ngưng các hoạt động tại khu tổ hợp này hồi 2016, sau khi Bắc Hàn tiến hành vụ thử hạt nhân thứ tư. South Korea halted operations at the complex in 2016, after North Korea conducted its fourth nuclear test.
Reuters nói tại tòa nhà bốn tầng, phía Nam Hàn sẽ dùng tầng hai còn Bắc Hàn dùng tầng bốn. Reuters said in a four-story building, South Korea will use the second floor and North Korea will use the fourth floor.
Cuộc chiến Triều Tiên kết thúc vào năm 1953 với một lệnh đình chiến thay vì một hiệp ước hòa bình, và cả hai bên về mặt kỹ thuật là vẫn đang trong tình trạng chiến tranh. The Korean War ended in 1953 with an armistice instead of a peace treaty, and technically both sides were still in a state of war.