Click to install Vietnamese Headphones Software (Text to Speech): Install Now!
Note: Must be using Google Chrome Web-browser (The Red-Green-Yellow Circle/Disc - with a Blue-Dot Center!)

Ông Trần Huỳnh Duy Thức 'tiếp tục tuyệt thực'

Mr. Tran Huynh Duy Thuc 'continued hunger strike'

Original Article Link: https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-45533565

Việt Nam, tù nhân chính trị
Bản quyền hình ảnh Photo licensing
Tran Huynh Duy Tan Tran Huynh Duy Tan
Trong tù, ông Trần Huỳnh Duy Thức từng viết rằng 'đấu tranh này là trận cuối cùng' In prison, Tran Huynh Duy Thuc once wrote that 'this struggle is the last battle'
"Tình hình rất xấu," ông Trần Huỳnh Duy Tân nói về chuyến thăm của gia đình tới Trại giam số 6 ở Thanh Chương, Nghệ An, nơi anh trai ông là ông Trần Huỳnh Duy Thức đang chịu án. "The situation is very bad," said Tran Huynh Duy Tan about his family visit to Detention Center No. 6 in Thanh Chuong, Nghe An, where his brother, Tran Huynh Duy Thuc, is serving his sentence.
Hai chị gái và người con của ông Thức hôm thứ Bảy 15/9 đã tới trại giam để thăm nuôi theo lịch. Thuc's sister and son on Saturday arrived at the detention center for a scheduled visit.
Lo lắng về ông Trần Huỳnh Duy Thức 'tuyệt thực trong tù' Concerned about Tran Huynh Duy Thuc 'hunger strike'
'Hi vọng Trần Huỳnh Duy Thức sẽ được ân xá' 'Hope Tran Huynh Duy Thuc will be pardoned'
Trần Huỳnh Duy Thức và thư viết từ nhà tù Tran Huynh Duy Thuc and the letter from the prison
Tuy nhiên, "khi gặp, họ [giám thị trại giam] không cho nói chuyện gì hết, chỉ cho phép hỏi thăm nhau", ông Tân nói với BBC qua điện thoại. However, "when they meet, they [the prison superintendent] do not speak to each other, only to ask each other," Tan told the BBC over the phone.
Được biết khi gia đình vừa nói cho ông Thức về "tình hình bên ngoài", ông đã "ngay lập tức bị khiêng vào trong, không cho nói chuyện nữa". Knowing that when his family told him about the "outside situation", he was "immediately carried in, not allowed to talk anymore".
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem Your hearing aid is not supported
Ông Trần Huỳnh Duy Tân kể với BBC về diễn biến buổi thăm nuôi anh trai ông hôm 15/9 Tran Huynh Duy Tan told the BBC about the progress of his brother's visit on 15/9
Ông Trần Huỳnh Duy Thức, người hồi 2009 bị kết án 16 năm tù với tội danh "hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân", bắt đầu tuyệt thực từ hôm 14/8. Tran Huynh Duy Thuc, who was sentenced in 2009 to 16 years in prison for "activities aimed at overthrowing the people's administration", began a hunger strike on August 14.
Lý do là để "yêu cầu nhà nước phải thượng tôn pháp luật, trả tự do cho anh theo Bộ luật Hình sự sửa đổi", gia đình ông nói với BBC hôm 12/9. The reason is to "request the state to uphold the law, release him under the revised Criminal Code," his family told the BBC on Sept. 12.
Bản quyền hình ảnh Photo licensing
Nguyen Dinh Thuc Nguyen Dinh Thuc
Giáo xứ Song Ngọc, Vinh, Nghệ An cầu nguyện cho ông Trần Huỳnh Duy Thức Parish Song Ngoc, Vinh, Nghe An pray for Mr. Tran Huynh Duy Thuc
'Lẽ ra sẽ ngưng tuyệt thực vào hôm nay' 'Should stop hunger strike today'
Cuộc gặp gỡ hôm 15/9 "vừa mới bắt đầu thì đã kết thúc", ông Trần Huỳnh Duy Tân nói, và cho biết nó chỉ kéo dài ít phút thay vì 60 phút như tiêu chuẩn thăm nuôi. Yesterday's meeting "has just begun, it's over," said Tran Huynh Duy Tan, and said it only lasted a few minutes instead of 60 minutes as a standard visit.
"Anh Thức nói với gia đình rằng anh dự kiến ngày hôm nay sẽ ngưng tuyệt thực, nhưng với cách hành xử của trại giam như vậy thì anh sẽ tiếp tục." "Mr. Thuc told his family that he was expecting a hunger strike today, but that he would continue with the prison's behavior."
Trần Huỳnh Duy Thức, người tự đốt mình thay vì đốt đền Tran Huynh Duy Thuc, who burned himself instead of burning the temple
HRW: VN 'leo thang bạo lực với giới hoạt động' HRW: VN 'escalate violence against activists'
"Về sức khỏe, anh Thức yếu, gày, mệt mỏi, nhưng thần sắc vẫn tốt." "About health, Thuc weak, skinny, tired, but still good god."
"Anh Thức tuyên bố tiếp tục tuyệt thực khiến gia đình rất lo." "Thuc said he went on a hunger strike that worried his family."
"Khi công an khiêng anh Thức vào trong, gia đình đã yêu cầu họ không được làm như vậy." "When the police carried Thuc in, the family asked them not to do so."
"Gia đình đã phản đối bằng cách tiếp tục ngồi ở đó, yêu cầu để cuộc gặp tiếp tục nhưng họ không giải quyết. Họ để cho ngồi đó tới khi hết giờ." "The family protested by continuing to sit there, requesting the meeting to continue, but they did not settle, they let it sit until the time was up."
"Lúc hết giờ, họ yêu cầu gia đình phải ra ngoài nếu không họ cưỡng chế . Có rất nhiều công an nữ, họ đã áp tải gia đình tôi ra cổng." "At the end of the hour, they asked the family to go out if they did not." There are many female police officers who escorted my family to the gate. "
"Chưa hết, ở ngoài cổng có rất nhiều an ninh bao vây gia đình, áp tải cho đến khi gia đình lên xe mới thôi." "Not yet, there are a lot of security outside the gate, family escorts until the family boarded a new car."
Bản quyền hình ảnh Photo licensing
Facebook Nguyen Thuy Hanh Facebook Thuy Hanh
Trong chuyến đi thăm nuôi ông Trần Huỳnh Duy Thức hôm 15/09/2018, đã một số người ủng hộ đi cùng thân nhân ông During the visit to raise Tran Huynh Duy Thuc on 15/09/2018, some supporters went with his relatives
"Gia đình đã dự tính nếu ngày hôm nay anh Thức vẫn tuyệt thực thì sẽ khuyên anh ngưng lại vì thời gian anh tuyệt thực đã quá lâu. Gia đình đi thăm với tinh thần như vậy." "The family had expected that if Mr. Thuc was still on hunger strike today, he would advise him to stop because his time on hunger strike was too long."
"Gia đình mong anh Thức ngưng tuyệt thực sớm chừng nào tốt chừng đó, bởi không thể kéo dài tình trạng như thế này, rất nguy hiểm." "The family expects him to stop hunger strike as soon as possible, because it can not last such a situation, very dangerous."
"Lẽ ra gia đình đi thăm anh Thức xong sẽ bay vào Sài Gòn vào tối nay. Nhưng gia đình hủy vé máy bay, ở lại Nghệ An để sáng mai vào để yêu cầu được gặp, nói chuyện với anh Thức. Hy vọng là họ sẽ giải quyết." "The family should have visited Thuc to fly to Saigon this evening, but the family cancel the plane ticket, stay in Nghe An tomorrow morning to ask to meet, talk to Thuc. they will solve it. "
Đồng hành Companion
Trước khi gia đình đi thăm nuôi lần này, rất nhiều người ở trong và ngoài nước "nói với gia đình tôi rằng họ muốn nhắn nhủ với anh Thức là hãy ngưng tuyệt thực, vì sự sống của anh là rất quan trọng", ông Trần Huỳnh Duy Tân nói. Before the family visit this time, many people inside and outside the country "tell my family that they want to remind Thuc to stop hunger, because his life is very important," he said. Tran Huynh Duy Tan said.
"Nhưng gia đình chưa kịp chuyển tải những thông điệp đó đến cho anh. Chưa kịp nói anh hãy ngưng tuyệt thực thì họ đã xốc nách lôi anh vào trong." "But the family has not been able to convey the message to you, and you have not told me to stop the hunger strike, they have dragged you in."
Những người ủng hộ đã có chiến dịch kêu gọi trả tự do cho ông. Tin cho hay đã có ba tổ chức và 240 người ký đơn vận động. Supporters have campaigned for his release. It has been reported that three organizations and 240 activists signed the motion.
Một thư ngỏ của nhóm có tên Nhóm Thân hữu Trần Huỳnh Duy Thức với hơn 50 thành viên ký tên được đăng công khai trên mạng hồi đầu tháng Chín, "kêu gọi sự quan tâm của công luận và con người đến sinh mệnh của một người tù lương tâm đang hành động vì công lý chung." An open letter from the group named Friends Huynh Duy Thuc, with more than 50 signatories, was published online in early September, calling for the attention of public opinion and human beings to human life. prison conscience is acting for the common good. "
Nhiều người trong và ngoài nước cũng tuyên bố đồng hành với ông. Many people in the country and abroad also claimed to accompany him.
Bản quyền hình ảnh Photo licensing
Facebook Facebook
Được biết trong chuyến thăm nuôi ông Trần Huỳnh Duy Thức hôm 15/09, đã có một số người đi cùng gia đình tới trại giam Nghệ An. During a visit to Mr Tran Huynh Duy Thuc on 15/09, there were some people traveling with their families to the Nghe An detention center.
Từ Hà Nội, doanh nhân Lê Hoài Anh, người biết ông Thức từ lâu, nói với BBC rằng "mọi người ai cũng xót xa". From Hanoi, businessman Le Hoai Anh, who knows Thuc for a long time, told the BBC that "everyone is sorry."
"Ông Trần Huỳnh Duy Thức bản thân là một doanh nhân, một trí thức, là người ôn hòa trong cách phản biện các vấn đề xã hội. Đó là một người được rất nhiều người dân, giới kinh doanh, giới trí thức ở Việt Nam ngưỡng mộ," chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn HAL, chuyên đại diện cho một số nhãn hàng quốc tế tại Việt Nam, nói với BBC hôm 14/09. Mr. Tran Huynh Duy Thuc is himself a businessman, an intellectual, a moderate in the way of criticizing social issues, he is a person of many people, business people, intellectuals in Vietnam. "The chairman of the management board of HAL Group, representing some international brands in Vietnam, told the BBC on Sept. 14.
"Tất cả mọi người đều mong tin của ông Thức. Rất nhiều người đặt hy vọng vào ông. Chúng tôi mong ông được bình an," doanh nhân Lê Hoài Anh nói thêm. "Everyone is looking forward to Thuc's news," said Le Hoai Anh, a businessman who hopes for him.
"Bản thân tôi nghĩ việc mình đấu tranh thì vẫn đấu tranh, nhưng sinh mạng con người là quan trọng." "I think my struggle is still struggling, but human life is important."
"Chúng tôi muốn chính phủ phải xem xét việc trả tự do cho ông Thức. Ông Thức đã bị giam giữ quá lâu cho tội danh mà ông ấy bị kết án. Đừng để ông Thức tuyệt thực cho đến chết. Hãy trả tự do cho ông Thức." "We want the government to consider the release of Thuc Thuc, who has been detained for so long that he was sentenced to death. Mr. Thuc. "
Ông Trần Huỳnh Duy Tân nói gia đình rất biết ơn sự ủng hộ của xã hội đối với anh trai ông. Tran Huynh Duy Tan said his family was grateful for the support of his brother.
"Gia đình luôn mong nhận được sự ủng hộ, đồng hành của mọi người để gia đình và anh Thức được tiếp thêm sức mạnh đấu tranh. Gia đình rất cảm ơn sự đồng hành, ủng họ của mọi người trong và ngoài nước," ông Tân nói với BBC. "The family always wishes to receive the support and companionship of everyone so that the family and Thuc will be strengthened to fight for the family's thanks to the companionship and support of everyone at home and abroad." Mr Tan told the BBC.